הנהגת הורים
נווט למעלה
אתר בית ספר
רבין הורים.jpg

סיכום ישיבה מספר 1:

סיכום ישיבה מספר 2: 

סיכום ישיבה מספר 3: 

סיכום ישיבה מספר 4:

סיכום ישיבה מספר 5:

סיכום ישיבה מספר 6:

סיכום ישיבה מספר 7: 

סיכום ישיבה מספר 8:

סיכום פעילות הנהגת ההורים תשע"ח: