אתר בית ספר - אורחות חיים בבית הספר
נווט למעלה
אורחות החיים בבית הספר רבין

"אנו מאמינים כי רווחה אישית וחיים באווירה תרבותית מעלים ומקדמים ערכים
של אמון, הגינות, כבוד הדדי, סובלנות ושמירת זכויות האדם כבודו וחירותו."   [נמרוד אלוני ]


שמירה על הסדר והנקיון

סביבה נקייה ומטופחת הינה תנאי הכרחי ללמידה ולכן על כל תלמיד לדאוג לניקיון סביבתו. בכל שבוע ימונו שני תורני ניקיון כיתתיים על ידי מחנכת הכיתה. כאשר הלמידה היא בקבוצות או הקבצות ימונו תורנים ע"י המורה המקצועי המלמד.

המורה אחראית לשמירת ניקיון הכיתה, לרכוש הכיתה ועליהלוודא הרמת כסאות בסיום יום הלימודים, כיבוי אורות הכיתה וכיבוי המזגנים.


נהלי נוכחות ועמידה בזמנים

נוכחות סדירה בבית הספר ושמירה על לוחות זמנים הינם חלק משמעותי מחינוך לאחריות אישית ומהווים תנאי ובסיס ללמידה משמעותית ויעילה המזמנת הצלחה מרבית של התלמיד.

איחורים

האיחורים משבשים את המהלך התקין של השיעור ומהווים הפרעה לחברים ולמורה. בהישמע הצלצול יש להימצא בכתה, להוציא את הציוד הנדרש לשיעור ולהמתין בעמידה למורה.  בפעם הראשונה שתלמיד יאחר לשיעור, תרשם לו הערה  על ידי המורה, מהפעם השנייה, התלמיד ישאר בכיתה/ מרחב / מזכרות במהלך ההפסקה באחריות המורה.

 

היעדרויות מבית הספר

תלמיד הנעדר מביה"ס מכל סיבה שהיא חייב להביא אישור על היעדרותו.

היעדרות של יום אחד – אישור מההורים בכתב

היעדרות של יומיים ומעלה - אישור רפואי.

השלמת חומר הלימוד תהיה באחריות התלמיד והוריו.

 

תלבושת אחידה והופעה הולמת

כללי ההופעה והלבוש נועדו לכבד את המוסד החינוכי. התלמיד יגיע לבית הספר בהופעה צנועה ומכובדת ההולמת מסגרת חינוכית.

א.  התלמיד נדרש להופיע לבית הספר אך ורק בתלבושת אחידה כמפורט להלן:

תלבושת קיץ: חולצת טריקו T עליה מוטבע סמל בית הספר. חובה לרכוש חולצת תלבושת אחת לפחות בצבע לבן שתלבש בימי חג, זיכרון וטקסים.

תלבושת חורף: סווצ'ר, עליו מוטבע סמל בית הספר.

אם בחר התלמיד להגיע בחולצה נוספת מתחת לסווצ'ר, תהיה זו חולצה קצרה או ארוכה עליה מוטבע סמל בית הספר.

.

ב. הופעה לשיעורי חינוך גופני תהיה בתלבושת על פי הנחיות המורים לחינוך גופני. על התלמידים להגיע  לשיעורי חנ"ג עם בקבוק מים אישי.

ג.  יציאה לטיולים מחייבת פריטי לבוש בטיחותיים (כובע, נעליים מתאימות, מים). ללא פריטים אלה לא יוכל התלמיד להשתתף בטיול בית הספר.

ד.  יש לענוד עגילים צמודים בלבד  מטעמי בטיחות.

ה.  מטעמי בטיחות אין להגיע  לביה"ס עם כפכפים/ נעלי קורקס. 


חובת ההופעה בתלבושת אחידה חלה על כל התלמידים בכל ימות השנה לאורך כל שעות השהייה בבית 

הספר ובפעילויות חברתיות במסגרת בית הספר ומחוצה לו.

 

נהלי התנהגות בזמן שיעור

השיעור נועד לרכישת ידע חדש ותרגולו, לרכישת מיומנויות ודרכי חשיבה מגוונות. על מנת לאפשר מיצוי מקסימאלי של השיעור וכדי להבטיח את מהלכו התקין על התלמידים מוטלת האחריות להקשבה וללמידה, להשתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד, ולמילוי מטלות הניתנות בשיעור.

הפרעות במהלך השיעור פוגעות בלמידה ובהישגיהם של כל התלמידים.

על מנת להבטיח למידה באווירה מכבדת על התלמידים להקפיד על הנהלים הבאים :

1.     עם הישמע הצלצול יש להיכנס לשיעור.

2.     על התלמיד לקבל את פני המורה בעמידה סמוך למקום ישיבתו. חל איסור להמתין בפתח הכתה או במסדרון.

3.     כאשר המנהלת נכנסת לכתה על התלמיד לכבד כניסתה בקימה.

4.     התלמיד יישב בכל שיעור במקומו הקבוע כפי שנקבע על ידי מחנך כיתתו.

5.     אין לצאת מהכיתה בזמן שיעור אלא במקרים יוצאי דופן ולאחר קבלת אישור מהמורה המלמד/ת.

6.     יש להימנע מהפרעות למהלכו התקין של השיעור.

7.     שיעור שבו מלמד מורה מחליף אינו שיעור חופשי. יש להישמע להוראות המורה ולהתנהג על פי נהלי ההתנהגות בבית הספר.

טלפונים ניידים:  ביה"ס  אוסר על  התלמידים, הבאת טלפונים ניידים  לביה"ס. במקרים חריגים, באישור המחנכת  ובידיעת מנהלת בית ספר, יינתן אישור חריג להבאת טלפון נייד. במקרה זה הטלפון יימצא כבוי בתיק התלמיד עד סוף היום.  במידה והטלפון יצלצל במהלך השיעור, התלמיד ימסור את הטלפון למחנכת, ויוחזר להוריו של התלמיד.  בכל מקרה, ביה"ס אינו אחראי לכל נזק שייגרם לטלפון הנייד ו/או לאובדן.