אתר בית ספר - זכויות התלמיד
נווט למעלה
זכויות התלמיד

 

1.     זכותו של התלמיד לדעת את זכויותיו ואת חובותיו כפי שעוגנו בתקנון.

2.     זכותו של התלמיד ללמוד בסביבה לימודית נעימה ומכבדת.

3.     זכותו של התלמיד ללמוד בסביבה נקייה.

4.     זכותו של כל תלמיד לדעת על כל רישום משמעתי שנרשם לו.

5.     זכותו של התלמיד לדעת את הסיבה לעונש שהוטל עליו.

6.     זכותו של התלמיד לערער על העונש או על מידת חומרתו, על ידי פנייה בכתב למורה המעניש ובמהלך ההפסקה בלבד.

7.     זכותו של התלמיד לנהל דיון עם המורה ו/או הסובבים אותו, תוך שמירה על קיומו של דו שיח מכבד.

8.     כל תלמיד זכאי לממש את זכותו לשמירה על גופו, בריאותו הנפשית ורכושו [מוגנות התלמיד].

9.     יש לכבד צנעת הפרט של כל תלמיד.

10.                        זכותו של התלמיד לקבל את ההתאמות הלימודיות המגיעות לו בדרכי ההיבחנות.

11.                        זכותו של התלמיד לדעת בתחילת כל מחצית על פי אילו קריטריונים יינתן ציונו בתעודה.

12.                        זכותו של התלמיד לערער על ציון במבחן שנכתב בעט בלבד.