אתר בית ספר - קווים אדומים
נווט למעלה
 
"קוים ​אדומים"


אלימות

אלימות היא כל התנהגות מכוונת, שמטרתה לפגוע רגשית או פיזית בבאי בית הספר, ברכוש או בציוד בית הספר. אנו מתייחסים למצבי אלימות המתרחשים בבית הספר ומחוץ לבית הספר: בדרך לבית הספר או ממנו, בטיולים ואף אחר הצהריים, אם האלימות נובעת מהיותם של המעורבים, תלמידי בית הספר.

מתוך חוזר מנכ"ל:

"אלימות היא פגיעה בכבוד האדם ובזכויותיו הבסיסיות, ילד ומבוגר כאחד. לכן על הטיפול באלימות להיעשות באופן המכבד את כל המעורבים כבני אדם ושומר על כבוד האדם שלהם ועל זכויותיהם, ובפרט על הזכויות להגנה על שלומם הנפשי והפיזי, להליך הוגן ולפרטיות".

 האלימות כוללת את המצבים הבאים :

·   אלימות מילולית בעל פה ובכתב גם דרך תקשורת אלקטרונית המיועדת לפגוע רגשית על ידי קללות, עלבונות, הצקות וחרם, איומים ישירים ועקיפים שכוללים הפחדה, הסתה לחרם וכדומה.

·   כל סוגי הפגיעה הפיזית – דחיפות, בעיטות, ומכות ברמות שונות.    

·   פגיעה ברכוש הכלל או הפרט כולל גניבה.

 

אכיפה :

א.        קיום שיחת בירור עם התלמידים המעורבים והבהרת משמעות ההתנהגות האלימה 

בנוכחות המחנכת  

ב.        עדכון ההורים בטלפון, במכתב או על ידי הזמנתם לשיחה.

ג.         על הפוגע להתנצל  בפני הנפגע.

ד.        במקרה אלימות ראשון,  תינתן לתלמיד אזהרה כתובה שתעודכן בתיק האישי.

במקרה אלימות שני , תתקיים שיחה עם התלמיד והוריו ותינתן אזהרה  כתובה שתעודכן בתיק האישי.

במקרים חמורים ובמקרים חוזרים ונשנים, יושעה התלמיד מבית הספר לאחר קיום שיחה , וזאת בידיעת מנהלת בית הספר והגורמים המתאימים במשרד החינוך.

ה.        במידה והצוות החינוכי רואה לנכון, יש לשתף את הכיתה (או השכבה) בשיחה, בדיון ובהסקת  מסקנות מאירועי האלימות, וזאת תוך שמירה על צנעת הפרט. 

השחתת רכוש

רכוש בית הספר בחדרי הכתות, במסדרונות ובחצר נועד לשימוש התלמיד ולרווחתו. התלמיד אחראי לשמור על רכוש בית הספר, וכן לכבד את חבריו ואת רכושם.

    תלמיד אשר יימצא משחית רכוש יוזמן לשיחת הבהרה אצל מנהלת  בית הספר ובהתאם לשיקול דעתה ייענש התלמיד או יישא בתשלום המלא לתיקון הנזק. בנוסף תירשם הערת  התנהגות חמורה .